آموزش وردپرس قالب وردپرس قالب رايگان وردپرس درس وردپرس
ارائه مدلی برای پذیرش اظهارنامه مالیاتی الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی - مرجع مشاوران مالیاتی ایران | آموزش مالیات | ارزش افزوده | اظهارنامه مالیاتی | مشاوره مالیاتی | مالیات
کنترل فرار مالیاتی بدون انجام حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها
۱۳۹۶/۰۵/۲۵
دریافت مالیات ۲۵ درصدی از سهام شایعه است
۱۳۹۶/۰۵/۲۵

برای دانلود این مطلب با کلیک روی همین نوشته عضو سایت شوید.

چکیده:  

هدف از این پژوهش، ارائه مدلی در جهت پذیرش اظهارنامه مالیات الکترونیکی از منظر مودیان مالیاتی می‌باشد. این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه واحدهای صنفی و صنعتی در استان سمنان می‌باشد که از طریق روش نمونه‌گیری طبقه‌ای دو مرحله‌ای تعداد ۴۰۰ نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. فرضیه‌های پژوهش به کمک تحلیل مسیر در نرم‌افزار SMART PLS بررسی شدند. بر اساس یافته‌ها، فرهنگ ملی و اعتماد بر کیفیت پورتال و استفاده از سیستم تاثیر مستقیم و معناداری دارند. همچنین کیفیت پورتال بر سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده و رضایت کاربر نیز تاثیر مستقیم و معناداری داشته و تاثیر مستقیم و معنادار سهولت استفاده ادراک شده، سودمندی ادراک شده و رضایت کاربر بر تمایل به استفاده و نیز تاثیر مستقیم و معنادار تمایل به استفاده بر استفاده از سیستم تایید گردید. ولی تاثیر مستقیم و معنادار سهولت استفاده ادراک شده و سودمندی ادراک شده بر استفاده از سیستم تایید نشده است.

واژه‌های کلیدی: استفاده از سیستم، اعتماد، فرهنگ ملی، مالیات الکترونیکی

پژوهشنامه مالیات – سال ۲۴، شماره ۳۱، بهار ۱۳۹۶٫

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (403:Forbidden)

 

 

 

میثم بهلول بندی
میثم بهلول بندی
-بیش از ده سال سابقه کار در ادارات امور مالیاتی کشور -فارغ التحصیل دانشکده وزارت امور اقتصاد و دارایی -نویسنده،مدرس و مشاور مالیاتی

دیدگاه ها بسته شده است

×

سلام

× سوالی داری؟چت با واتساپ